Mântuitorul Iisus Hristos

Realitatea condiţiei căzute a omenirii şi neputinţa oricărui om de a restaura creaţia în adevărata sa teonomie fac absolut necesară slujirea de Arhiereu a lui Iisus Hristos. Însuşi Mântuitorul învaţă despre Sine că “şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”(Mc.10,45), venirea Sa ne obligă să-I ascultăm cuvintele care ne descoperă scopul: “ca să mântuiesc lumea”(Ioan 12,47). Astfel singura jertfă posibilă o aduce numai Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel Care încheie cu omenirea un “Legământ nou”(Mat.26,8;Lc.22,20).

Citește articolul