DOREȘTI SĂ SPRIJINI ACTIVITĂȚILE BISERICII ICOANEI?

I.Conform prevederilor art. 79, alin (1), a) din Codul Fiscal, PERSOANELE FIZICE au posibilitatea să direcționeze o cotă din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior către o entitate nonprofit sau unitate de cult.

CUM POȚI FACE ASTA?

Foarte simplu și fără un efort fizic sau financiar!

Dacă doriți ca redirecționarea acestei cote din impozitul plătit pentru veniturile realizate în anul 2019(salarii sau pensii) să sprijine proiectele Bisericii Icoanei, puteți proceda astfel :

1. Descarcă Declarația 230 de AICI!

2. Completează declarația astfel:

3. Depune formularul completat la sucursala ANAF de care aparțineți prin una din modalitățile indicate:

  • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii;

  • trimiterea prin poștă, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu;

  • personal la ghișeul ANAF (registratura administrației financiare din localitatea de domiciliu trecută în cartea de identitate).

În cazul în care pentru impozitul pe venit este necesară completarea formularului 200 “ Declarație unică“, direcționarea cotei din impozitul pe venit către o unitate de cult se poate realiza prin intermediul acestei declarații.

3.Termenul de depunere - până la data de 25 mai 2020!

Date de identificare

  • Parohia Icoanei

Cod fiscal: 5365431

IBAN - BCR, SUCURSALA SECTOR 2:

RO68 RNCB 0073 0499 7722 0001 (RON)

RO78 RNCB 0073 0499 7722 0015 (EUR)

RO41 RNCB 0073 0499 7722 0002 (USD)