6 ianuarie – Boboteaza sau Arătarea Domnului este dupa Paști si Cincizecime cea mai mare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe. La acest Praznic facem pomenirea Botezului Domnului de către Ioan în repejunile Iordanului si îndeobște pomenim arătarea Cuvântului Întrupat lumii.

Botezul Domnului în rîul Iordan poate fi considerat momentul începutului vieții publice a Mântuitorului și implicit piatra de hotar care separă Vechiul Testament de Noul Testament.

Pentru a începe activitatea era nevoie să fie prezentat lumii și de aceea vine către Ioan Botezătorul care era vocea cea mai ascultată și credibilă a vremii. Evanghelistul Luca menționează faptul că Mântuitorul Iisus Hristos avea atunci, ”ca la 30 de ani ”. Era considerată vârsta maturității.

Sfântul Ioan l-a prezentat prin cuvintele profetice : „Iată mielul care ridică păcatele lumii.”

Tot atunci urmează o altă prezentare printr-un glas și mai autorizat decât al Sfântului Ioan și anume glasul Tatălui Ceresc care a zis „Acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit.” Această mărturisire cerească este precedată de pogorîrea Duhului Sfînt în chip de porumbel care a zburat deasupra capului lui Iisus.

Avem aici o imagine fizică a celor trei persoane ale Sfintei Treimi, ceea ce constituie un eveniment de cea mai mare importanță și semnificație din istoria omenirii și anume prezența concretă a celor trei persoane ale Sfintei Treimi, arătarea concretă a Sfintei Treimi în fața oamenilor. Pentru acest lucru greutatea sărbătorii nu cade pe actul botezului săvârșită de Sf. Ioan ci pe arătarea concretă a tuturor persoanelor Sfintei Treimi. De aceea și denumirea sărbătorii a fost la început Epifania în termen grecesc, iar noi cântăm în Troparul Sărbătorii ….„Închinarea Treimii S-a arătat”.

Iordanul a rămas de atunci ca un rîu sacru, nu doar pentru că în el a intrat să se boteze Mântuitorul Hristos, ci pentru că atunci și acolo, adică la Iordan s-a arătat lumii Sf. Treime, pentru că acolo s-au deschis cerurile. Apa care se sfințește în această zi în toate bisericile, devine o prelungire a Iordanului, apă sfințită prin lucrarea Sfintei Treimi și pe care credincioșii o păstrează tot restul anului la caselel lor. Aceasta este și o dovadă a faptului că materia se poate sfinți prin lucrarea Sfintei Treimi, că materia poate deveni vehicul de sfințenie, este capabilă de înnoire, prin lucrarea Sfintei Treimi.

Așadar, sărbătoarea Bobotezei reprezintă confirmarea publică a faptului că Mântuitorul Hristos este Mesia cel prezis de prooroci, confirmare făcută de Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai autorizat glas pământesc și mai ales prin glasul Tatălui din ceruri și pogorîrea Duhului Sfînt, care a rămas odihnindu-se peste Hristos.

Pr. Ion Popescu