Tatăl nostru,

Care eşti în ceruri,

Sfinţească-se numele Tău:

Vie împărăţia Ta;

Facă-se voia Ta,

Precum în cer, asa şi pre pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele

Dă-ne-o nouă astăzi;

Şi ne iartă nouă greşalele noastre

Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;

Şi nu ne duce pre noi în ispită,

Ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia

Slava şi puterea

În numele Tatălui

Al Fiului

Al Sfântului Duh

Amin.