Conform prevederilor art. 79, alin (1), a) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat.

Daca doriti ca redirectionarea a 2% din impozitul platit pentru salariul obtinut in 2018 sa spriine proiectele Bisericii Icoanei si Comitetului de Binefacere Icoana puteti proceda astfel :

1. Se completeaza cu datele personale unul din formularele mentionate mai jos, functie de situatia personala:

 • Declaratia unica dacă în 2018 ai realizat și alte venituri (din salarii sau activități independente sau numai din activități independente).

2. Se depune formularul completat prin una din modalitatile indicate :

 • la registratura organului fiscal ;
 • trimiterea prin posta, cu scrisoare recomandata, la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu .
 • mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru Declaratia unica .

3.Termenul de depunere - 15 martie 2019 - prelungit pana la 31 iulie 2019

4. Date de identificare

 • Parohia Icoana
  • Cod fiscal: 5365431
  • IBAN: RO68 RNCB 0073 0499 7722 0001
 • Comitetul de Binefacere Icoana
  • Cod fiscal: 5635423
  • IBAN: RO48 RNCB 0073 0048 1248 0001