Cu câteva luni în urmă, la icoana Maicii Domnului de la catapeteasma Bisericii Icoanei au fost observate câteva picături de umezeală, în dreptul ochiului stâng al Maicii Domnului. Cu timpul picăturile au devenit un firișor neîntrerupt care s-a prelins peste chipul Pruncului Iisus ajungând până la picioarele Lui.
După aspect șirul de umezeală pare a fi de natură uleioasă. Icoana se află în spatele unui geam și astfel că suprafața ei nu poate fi atinsă decât dacă se demontează.
Fenomenul a fost confirmat de toți credincioșii care au văzut icoana.
Nu știm cum să explicăm sau să interpretăm acest lucru și nici nu încercăm o interpretare a lui.