În folclorul religios avem o urare cuprinsă într-un cântec, o melodie care se face de Anul Nou. Această urare se numește plugușorul.

În geniul său, folclorul folosește expresia "se înnoiește" ceea ce înseamnă că, anul care a trecut se înnoiește prin cel care a venit. Este același an dar înnoit. Noi nu aruncăm la gunoi anul vechi pentru că a venit altul, ci același an se înnoiește. Această exprimare genială din urarea conținută de Plugușor este de fapt inspirată din învățătura Mântuitorului Hristos despre înnoire.

Mântuitorul vorbește despre înnoirea legământului prin El. ”Nu am venit să stric legea ci s-o înnoiesc” și vorbește despre înnoirea permanentă a omului. ”De nu se va naște cineva din apă și din duh” este o înnoire a aceleiași persoane prin botez.

În viața noastră personală trecem prin mai multe procese de înnoire, fiecare efort de pocăință, de despătimire este o înnoire - așa cum grădinarul adună uscăturile, vreascurile, ca sa poată răsări iarba cea nouă și să dea frunza nouă în același copac, este o continuă înnoire. Așa este procesul de despătimire, pentru a rodi virtuți noi, o înnoire continuă. Sfânta împărtășanie prin pregătirea ei este o unire cu Hristos cel unul Sfânt.

Chiar și moartea este o înnoire și nu o desființare a persoanei umane, noi ne rugăm pentru ”loc de verdeață”.

La judecata de pe urmă vom primi de la Dumnezeu trupurile înnoite, pregătite pentru veșnicie. Nu alte trupuri, ci aceleași, pregătite pentru veșnicie. Iar ce va urma dupa judecată, veșnicia, este numită în Noul Testament pământ nou sau cer nou în sensul că se înnoiește permanent. Viața veșnică nu va fi o viață statică pentru că ar fi plictisitoare ci va fi o înaintare permanentă din slavă în slavă, o înnoire permanentă.

Această înnoire este posibilă numai în Creștinism, în Biserică prin Mântuitorul Iisus Hristos. Vedem că în viața și activitatea omului lucrurile se învechesc și se aruncă: hainele, mașina, calculatorul, casa, ceasul.... daca am judeca lumește și omul ar trebui să se învechească și să se arunce, dar ortodoxia vine și ne demonstrează că omul se înnoiește permanent prin strădania lui și prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu putem pune vin nou în burdufuri vechi. Nu poți pune Duhul Sfânt în oameni vechi ci să ne înnoim prin strădania permanentă și Dumnezeu va turna în acest burduf nou pe Duhul Sfânt care ne va asigura înnoirea și așa viața noastră nu trece ci se înnoiește iar anul nu trece ci se înnoiește, cum spune Plugușorul.

Doamne ajută-ne să nu rămânem oameni vechi și să ne înnoim mereu prin Tine. Amin!

An nou fericit pentru oameni noi!

La mulți ani înnoiți și fericiți!

Pr. Ion Popescu